10-04-2024 godz. 12:00 rodzic logując się w systemie rekrutacji elektronicznej ma możliwość uzyskać informację czy zgłoszone w rekrutacji dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (opcja Zaloguj).

Rodzice, którzy we wnioskach o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego podali adres e-mail, otrzymają informację  o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki w formie elektronicznej.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego decydować będzie potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane

Potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej winno nastąpić w terminie od 11-04-2024 godz. 08:00 do 17-04-2024 godz. 15:00 w formie pisemnego oświadczenia rodziców – wzór dokumentu do pobrania w menu systemu, w zakładce Pliki do pobrania, instrukcje.

Podpisane przez obojga rodziców oświadczenie należy przesłać w formie elektronicznej lub dostarczyć w wersji papierowej do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Istnieje także możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki po zalogowaniu w systemie rekrutacji elektronicznej.